Welkom bij

Stichting Lions Host Helpt

Stichting Lions Host Helpt, de Stichting, werd opgericht in 1998 op initiatief van Lions Club Dordrecht Host. De Stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede en richt zich daarbij in het bijzonder op Dordrecht en de zuster-Drechtsteden. Bestuurders van de Stichting zijn afkomstig uit Lions Club Dordrecht Host, maar de Stichting opereert geheel zelfstandig.

Onder bestrijding van armoede verstaan we de bestrijding van armoede van individuele personen. De Stichting kan daarbij zelf rechtstreeks handelen, maar in de praktijk zal zij geldmiddelen overdragen aan instellingen die deze geldmiddelen, op grond van een met de Stichting te sluiten overeenkomst, direct aanwenden voor de armoedebestrijding, zonder dat iets aan de strijkstok blijft hangen.

De geldmiddelen van de Stichting worden op die wijze voor 100% doeltreffend en efficiënt besteed, zonder overheadkosten, overeenkomstig de doelstelling van de Stichting.

Financiële bijstand op kleine schaal

De oprichters van de Stichting heeft destijds voor ogen gestaan om Dordtenaren – en bewoners van de andere Drechtsteden – met financiële problemen te helpen door verlening van financiële bijstand op kleine schaal (een koelkast; een eenvoudige fiets, een bed enz.).

Het gaat om personen voor wie andere financiële hulp niet (meer) openstaat maar die wel dringende behoefte hebben aan aanschaf van goederen voor primaire levensbehoeften.

De Stichting is voor deze personen dus een laatste bron van hulp voor primaire levensbehoeften. De te verlenen hulp bestaat altijd uit hulp in natura door rechtstreeks met de leverancier van goederen af te rekenen; de Stichting houdt zich niet bezig met directe schuldhulpverlening.

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen aan ANBI’s zijn fiscaal gefaciliteerd, want dergelijke schenkingen mogen onbeperkt ten laste van het jaarlijkse fiscale inkomen of de fiscale winst worden gebracht.

Zo helpt de belastingdienst mee aan de verwezenlijking van het doel van ANBI’s zoals de Stichting.

Organisatievorm & Bestuur

Bestuursleden 2020-2021

De Stichting is een rechtspersoon die wordt bestuurd door vier bestuursleden, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een lid. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23090750 en publiceert jaarlijks haar jaarcijfers.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning; eventuele kosten worden betaald door de Lions Club Dordrecht Host. De voorzitter van het bestuur is specifiek belast met de representatie van de stichting binnen de gemeenschap van de Drechtsteden.

Op deze website kunnen de jaarcijfers vanaf 2015 worden gedownload (publicatie daarvan in het handelsregister is voor stichtingen niet mogelijk).

VOORZITTER

Jan Hopmans

SECRETARIS

Jos Huntjens

PENNINGMEESTER

Wim Cornelissen

Geldmiddelen

Financiële achtergrond

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit bijdragen van particulieren bedrijven en instellingen.

Uitvoering Werkzaamheden

Voorbeelden uit de praktijk

Het “Lions-potje” van Stichting Lions Host Helpt is voor cliënten van Sociale Wijkteams Dordrecht die in een hulpverleningstraject zitten.

Er zijn dringend financiële middelen nodig voor bijvoorbeeld de aanschaf van witgoed, bedden en goederen die niet via een voorliggende voorziening verkregen kunnen worden. Met voorliggende voorzieningen worden onder meer bedoeld: de Bijzondere Bijstand, Sun Drechtsteden, Stichting Leergeld, Geef het Dordt. In specifieke gevallen kan bijvoorbeeld een ov kaart of ID-kaart worden vergoed. Er worden geen financiële middelen beschikbaar gesteld om schuldeisers te betalen.

Het betreft een eenmalige donatie van maximaal 450 euro per huishouden en het leidt tot een structurele verlichting van de nood.

Het aanvragen van een bijdrage van het “Lions-potje” wordt in het team werkoverleg besproken en/of met de contactpersoon.

Stichting Lions Host Helpt

Stichting Lions Host Helpt levert een bijdrage aan de bestrijding van armoede en richt zich daarbij op Dordrecht en de zuster-Drechtsteden

Help ook mee! En kom in contact

Help ons mee om financiële hulp aan te kunnen bieden aan individuen, niet zijnde instanties, ter hulpverlening en/of armoede bestrijding.

Uw samenwerking helpt ons! Kom snel in contact met Stichting Lions Host Helpt:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.